Dnes je 15.05.2021. Stránka načítaná o 03:59.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2064)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 0001 Obec Paňovce PARCEL CONSULTING, s.r.o. vypracovanie GP na obnovu hran 950.00 26.03.2021 Objednávka   Kompletné informácie
2 0002 Obec Paňovce Grand Vista Slovakia s.r. Vypracovanie projektovej dokum 1000.00 26.03.2021 Objednávka   Kompletné informácie
3 0003 Obec Paňovce Era Novum, s.r.o. Spracovanie žiadosti o dotáciu 590.00 26.03.2021 Objednávka   Kompletné informácie
4 0004 Obec Paňovce Ing. Gabriel Horváth - PR Projektová dokumentácia "Stave 1600.00 26.03.2021 Objednávka   Kompletné informácie
5 0005 Obec Paňovce VERBENA - Ing. Jana Smrčo Dopracovanie projektovej dokum 70.00 26.03.2021 Objednávka   Kompletné informácie
6 0006 Obec Paňovce ENERGOMONT - Ján Juhász Dodávka na montáž a demontáž ú 696.00 26.03.2021 Objednávka   Kompletné informácie
7 0007 Obec Paňovce Era Novum, s.r.o. Spracovanie žiadosti o dotáciu 390.00 26.03.2021 Objednávka   Kompletné informácie
8 30/2020 Obec Paňovce INTERPROJEKT Vypracovanie projektovej dokum 1440.00 24.02.2021 Objednávka   Kompletné informácie
9 31/2020 Obec Paňovce EUprojects, s.r.o. spracovanie žiadosti 1400.00 24.02.2021 Objednávka   Kompletné informácie
10 32/2020 Obec Paňovce LAVACOM s.r.o. Tlač Paňovského spravodaja 386.40 24.02.2021 Objednávka   Kompletné informácie
11 FD /0211/20 Obec Paňovce Slovak Telekom, a.s. telefon - mobil 36.97 24.02.2021 Faktúra   Kompletné informácie
12 FD /0212/20 Obec Paňovce KOSIT EAST s.r.o. odvoz odpadu - VKK 1097.59 24.02.2021 Faktúra   Kompletné informácie
13 FD /0213/20 Obec Paňovce SPP plyn - škola, KD, OcU 570.00 24.02.2021 Faktúra   Kompletné informácie
14 FD /0214/20 Obec Paňovce KOMENSKY, s.r.o. sprístupnenie balíka"Bezkriedy 12.00 24.02.2021 Faktúra   Kompletné informácie
15 FD /0215/20 Obec Paňovce Základná škola s MŠ Čečejovce strava škola 211.56 24.02.2021 Faktúra   Kompletné informácie
16 FD /0216/20 Obec Paňovce Základná škola s MŠ Čečejovce dotácia stravy pre školu 534.00 24.02.2021 Faktúra   Kompletné informácie
17 FD /0217/20 Obec Paňovce KOSIT EAST s.r.o. odvoz odpadu 856.80 24.02.2021 Faktúra   Kompletné informácie
18 FD /0218/20 Obec Paňovce HORST BIZNIS s.r.o. ZŠ - čerpanie daru 128.70 24.02.2021 Faktúra   Kompletné informácie
19 FD /0219/20 Obec Paňovce Lekáreň ATHOS, s.r.o. poukazy soc. výpomoci 224.00 24.02.2021 Faktúra   Kompletné informácie
20 FD /0220/20 Obec Paňovce BCF ENERGY, s.r.o. VO - elektrina 174.44 24.02.2021 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/104 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo